Üzletszabályzat

Általános Szerződési Feltételek

Megrendelésének elküldésével Ön az ajandekpecs.hu  vásárlója lesz. A megrendelés leadása szerződéses nyilatkozatnak minősül, és ezzel egyidejűleg tudomásul veszi és elfogadja az alábbi szerződési feltételeket.

Szerződő felek:

Jelen internetes oldal üzemeltetője:

Tóth Tibor EV.

7621 Pécs Király u. 9.

Tel.:06-72-310576

E-mail: ajandekpecs@gmail.com

Nyilv.sz.:5931326

Adószám: 63332476-2-22

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-26733425, a továbbiakban ÜZEMELTETŐ

és a szolgáltatás igénybevevője, a továbbiakban Megrendelő között az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya:

A www.ajandekpecs.hu  online áruház név alatt üzemeltetett webshopban található valamennyi árucikk.

A vásárolt áru jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudható meg. A termékleírásokat a gyártók bocsátották az Üzemeltető rendelkezésére, így ezek pontatlanságáért felelősséget nem vállal. Az árucikkek mellett található fotók, illusztrációk, az árucikkek csomagolása és megjelenése ettől kis mértékben eltérhet.

A szerződéskötés:

Az Üzemeltető és a Megrendelő között nem jön létre írásba foglalt szerződés.

Megrendelő az egyedi fényképes ajándéktárgy(ak) gyártásával bízza meg az Üzemeltetőt. A szerződés a Megrendelő interneten adott megbízásának, Üzemeltető által e-mailen történő visszaigazolásával jön létre. A szerződés nyelve magyar. A megkötött szerződés iktatásra nem kerül.

Árak:

Üzemeltető weboldalán megadott, a szerződéskötés napján érvényes bruttó fogyasztói árak, melyeket forintban (HUF) kell érteni.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben Megrendelőt azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az árszámítással.

Rendelési és Fizetési feltételek:

A megrendelés leadására kizárólag a www.ajandekpecs.hu internetes oldalon vagy személyesen az üzletben (Belvárosi ajándékcentrum Pécs Király u. 9) van lehetőség.

A www.ajandekpecs.hu  weboldalon leadott rendelés összegét a megrendelés átvételekor az üzletben  készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel kell kiegyenlíteni.

A megrendelés szerinti valamennyi áru hiánytalan megfizetéséig az Üzemeltető az árura tulajdonjogát fenntartja.

A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

A megrendelés elküldése után munkatársunk  visszaigazolja a megrendelést. Ha 48 órán belül nem érkezik meg a visszaigazolás a Megrendelő által megadott email-címre, akkor a Megrendelő  mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés leadását követően megkezdjük a megrendelésben megjelölt termék(ek) legyártását. Amennyiben a megrendelt termék a központi raktárkészletéből hiányzik, erről a megrendelést követő 48 órán belül megküldött emailben tájékoztatjuk a Megrendelőt, ebben az esetben a Megrendelőnek lehetősége van megrendelését módosítani.

A Megrendelőnek rendelését a megrendeléstől számított 1 órán belül van lehetősége módosítani.

Elállási jog:

Megrendelőt nem illeti meg a vásárlástól való elállás joga (a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5.§ c) pontja alapján) a teljesen egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén. (pl.: ajándéktárgyak, a vásárló által biztosított fotókkal és szöveggel ellátva stb.).

Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben (pl. rossz minőségű fénykép elküldése esetén). Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Panaszkezelés:

Amennyiben kifogása van a legyártott termékkel kapcsolatban, kérjük, hogy a következő e-mail címen keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot: ajandekpecs@gmail.com

Vitarendezési fórum:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Szállítás:

Pillanatnyilag személyes átvételre van lehetőség üzletünkben, ahol készpénzzel vagy bankkártyával lehet fizetni az üzletre vonatkozó jogszabályok alapján.

Címünk Belvárosi Ajándékcentrum Pécs Király u. 9.:

Szerzői jogok védelme:

A feltöltött képekért minden felelősség Megrendelőt terheli, ezért ki kell jelentenie, hogy azokat szerzői jog nem védi, személyiségi jogot nem sértenek, szabadon felhasználhatóak és a grafikák, kreatívok nem sértik harmadik fél jogait.

Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik a feltöltött képek használatából eredő jogviták során, ezért Megrendelőt, mint felhasználót a továbbiakban teljes felelősség terheli a feltöltött képekért és a használat során esetlegesen felmerülő jogi következményekért.

A felhasználó köteles mentesíteni Üzemeltetőt a fent említett jogsérelmekből származó összes követelés alól és megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.

Adatvédelem:

Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék, továbbá kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához. Az adatkezelés a Ptk. 83. §, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik. Üzemeltető valamennyi adatot bizalmasan kezel, melyet harmadik fél részér nem ad ki. Megrendelőt megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. Üzemeltető kötelezi magát a személyes adatoknak visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés. Üzemeltető a megbízáskor abból indul ki, hogy a Megrendelő az adatait a termék átvételének időpontján túl is biztosítja.

Szellemi tulajdon:

E honlap és az itt található tartalom Üzemeltető tulajdona.